Eigen baas

over je gedachten!

 

Helpende gedachten

op Facebook

Programma

Training ‘Eigen baas over je gedachten!’
op scholen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download de folder van de training!

 

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief programma voor kinderen van het vierde leerjaar (in Vlaanderen) of groep 6 (in Nederland). In zes klassikale lessen leren kinderen positief denken en problemen effectief aanpakken. Uit onderzoek (de Pree, 2014) blijkt dat dit preventieprogramma een positieve invloed heeft op zelfbeeld en emotieregulatiestrategieën. Verwacht wordt dat kinderen zich hierdoor gelukkiger voelen, en sterker en veerkrachtiger zijn waardoor ze beter kunnen omgaan met toekomstige emotionele problemen.

 

Onderzoek toont aan dat geluk blijvend verhoogd kan worden. Het geluksniveau wordt voor ongeveer 50% erfelijk bepaald. De levensomstandigheden bepalen slechts voor 10% het welbevinden, terwijl doelbewuste activiteiten (zoals positief denken, zorgen aanpakken en leuke dingen doen) goed zijn voor 40% van het geluksniveau. ‘Eigen baas over je gedachten!’ steunt op wetenschappelijke inzichten rond deze doelbewuste activiteiten. Met deze training wordt er dus gewerkt worden aan een duurzame verhoging van geluk.

 

Lessen

 

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ bestaat uit zes lessen van ongeveer 1,5 uur die wekelijks gegeven worden aan leerlingen uit het vierde leerjaar (B) / groep 6 (NL). Er is voor deze doelgroep gekozen omdat cognitieve interventies vereisen dat kinderen een zeker vermogen bezitten om logisch en causaal te kunnen denken. En door de training aan te bieden op de leeftijd van 8 tot 10 jaar, kunnen de kinderen de puberteit als sterke, weerbare kinderen tegemoet gaan.

 

De lessen hebben verschillende thema’s, zoals positief denken, leren ontspannen en werken aan zelfvertrouwen. Elke les is verder opgebouwd uit verschillende elementen waardoor de kinderen met hun verschillende talenten geprikkeld worden om te leren:

- theoretisch gedeelte

- schriftelijk of in (sub)groepjes vertellen van persoonlijke ervaringen

- muziek/filmfragment/verhaal

- creatieve werkvormen

- bewegingsspelletjes

Centraal in de lessen staan twee knuffels: Mr. Happy (de gele denkwolk) en Mr. Black (de donkere denkwolk). Mr. Black bekijkt elke situatie door een donkere bril en toont de kinderen welke negatieve gedachten er allemaal kunnen zijn. Mr. Happy daarentegen is altijd optimistisch en bekijkt de wereld door een roze bril. Hij helpt de kinderen om helpende gedachten te vinden en problemen effectief aan te pakken.

 

Alle kinderen krijgen een werkboek met praktische oefeningen en opdrachten. Naast de lessen in de klas krijgen ze via dit werkboek oefeningen mee naar huis, waarbij ze het geleerde leren toepassen in het dagelijks leven; alleen of samen met de rest van het gezin. Dit is geen huiswerk maar de uitnodiging tot een extra oefenmoment om ‘eigen baas te worden over hun gedachten’! Kinderen kunnen op deze manier ook een voorbeeld zijn voor de rest van het gezin en tonen wat ze tijdens de training geleerd hebben.

Naast het werkboek, hebben de kinderen een extra hulpmiddel om positief te leren denken tot hun beschikking: de Happy-doos. Dit is een schoendoos die de kinderen zelf versieren tot een persoonlijke, vrolijk uitziende doos; zodat ze al blij worden als ze er naar kijken. Gedurende de lessen kunnen de kinderen hierin allerlei dingen verzamelen die kunnen helpen op momenten dat ze het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld geheugensteuntjes die hen herinneren aan hetgeen ze in de les geleerd hebben, een foto van iemand die hen kan troosten of een kaartje met een helpende gedachte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de training ‘Eigen baas over je gedachten’ worden de ouders intensief betrokken. Ouders zijn een belangrijk model voor de kinderen om positief te leren denken. Daarom zijn er, parallel aan de lessen van de kinderen, informatiebladen voor de ouders beschikbaar. (Zie Tips voor ouders, het wachtwoord voor de pdf krijgen de kinderen mee naar huis na de eerste trainingsdag). Op deze manier kunnen de ouders volgen wat hun kind binnen de training leert, en met de aangeboden tips samen met hun kind oefenen en groeien in positief denken.

 

 

 

Inhoud

 

Les 1: Heel veel gevoelens!

Kinderen leren hun gevoelens benoemen en ze onderzoeken het verband tussen wat ze doen en hoe ze zich voelen. Ze leren grip krijgen op hun gevoel door meer leuke dingen te doen.

 

Les 2: Je spanning de baas!

Wanneer je lichaam gespannen is, kun je niet goed nadenken. In deze les leren de kinderen hoe ze hun lichaam kunnen ontspannen. Dit helpt om tot rust te komen bij spanning en om beter in te slapen. Daarna is er ruimte in hun hoofd om het verband te leren tussen hun gevoelens, gedachten en gedrag. Want niet de gebeurtenis bepaalt hoe je je voelt, maar hoe je hier over denkt!

 

Les 3: Eigen baas over je gedachten!

Kinderen die positief denken, hebben meer vrienden en voelen zich gelukkiger. Kinderen leren in deze les het verschil tussen helpende- en niet-helpende gedachten. Niet-helpende gedachten maken je bang, boos of verdrietig. Helpende gedachten laten je beter of sterker voelen. De zoektocht naar helpende gedachten is begonnen!

 

Les 4: Eigen baas over je gedrag!

Kinderen die goed om leren gaan met tegenslag, zullen zich ook in hun latere leven gelukkiger voelen. We zoeken hoe we positieve, helpende dingen kunnen doen bij moeilijke gebeurtenissen. We oefenen om de niet-helpende gedachten een halt te kunnen toeroepen.

 

Les 5: Positief denken over jezelf!

Als je in staat bent om positief te denken, leg je de basis voor een goed zelfbeeld. Kinderen die meer zelfvertrouwen hebben, hebben meer vrienden en worden minder gepest. In deze les leren kinderen dat ze trots mogen zijn op zichzelf. We ontdekken ieders talenten en vinden zo steeds meer helpende, positieve gedachten over onszelf.

 

Les 6: We doen alleen maar dingen die helpen!

In deze laatste les bundelen we al het geleerde tot een eigen actieplan om successen te bereiken en moeilijkheden te overwinnen. Kinderen leren dankbaar te zijn voor wat ze hebben en te dromen over de toekomst. Allemaal dingen die het geluksgevoel verhogen.

 

Toekomstdromen

 

In de toekomst hopen wij deze training op zoveel mogelijk scholen aan te kunnen bieden via intern opgeleide leerkrachten. Daarnaast dromen wij over de mogelijkheid het verhaal van Mr. Happy en Mr. Black uit te beelden in een prentenboek en hen tastbaar te maken als knuffels. Op deze manier kan de training en achterliggende visie zo wijd mogelijk verspreid worden over Vlaanderen en Nederland. Hierdoor worden zoveel mogelijk kinderen gestimuleerd om op te groeien tot weerbare, optimistische en gelukkige volwassenen!