Eigen baas

over je gedachten!

 

Helpende gedachten

op Facebook

Over ons

Leer positief denken

 

drs. Wendy de Pree (coördinator)

Wendy de Pree is de initiatiefnemer van Leer Positief Denken en ontwikkelde - op vrijwillige basis - de training ’Eigen baas over je gedachten!’. Als ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut heeft zij ruim vijftien jaar ervaring in het psychotherapeutisch werken met kinderen en jongeren. Daarnaast is zij als coördinator en docent verbonden aan de Postgraduaat Opleiding Psychotherapie van de Universiteit Antwerpen en geeft zij les aan de Hogeschool Thomas More.

 

Als coördinator van Leer Positief Denken geeft zij zowel psychotherapie aan kinderen en hun ouders, als trainingen op scholen en in groep. Zij leidt trainers en leerkrachten op om de cursussen ‘Eigen baas over je gedachten’ te geven. Tevens geeft zij infoavonden voor ouders en professionelen over hoe je kinderen kunt helpen met positief denken.

 

Wendy de Pree is als psycholoog erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 71204257), lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers aan het onderzoek 'Eigen baas over je gedachten!'

 

Dr. Barbara Soetens en Lic. Gert De Kinder (wetenschappelijk onderzoek)

Barbara Soetens (docent ontwikkelingspsychologie, geaffilieerd onderzoeker KU Leuven) en Gert De Kinder (lector klinische psychologie en gedragstherapeut) werken beiden binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de hogeschool Thomas More Antwerpen. Als klankbord dragen ze bij tot de wetenschappelijke onderbouwing van het programma ‘Eigen baas over je gedachten!’. In samenwerking met verschillende scholen evalueren ze de effectiviteit van het programma.

 

Lic. Ida Dom (trainer)

Ida Dom is kinderpsycholoog en gedragstherapeut. Zij geeft diverse trainingen en vormingen voor ouders en professionelen (zie www.kroost.be). Als kinderpsycholoog heeft zij ruime ervaring in het werken met kinderen. Zij is als trainer opgeleid in het programma ‘Eigen baas over je gedachten!’.

 

Marian Latour (illustrator)

Marian Latour maakte alle tekeningen voor Leer Positief Denken. Als illustrator heeft zij ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen, vormgeven en produceren van materiaal voor diverse presentatie- en communicatiemiddelen. De klare lijn tekeningen van Marian Latour zijn uitermate geschikt voor heldere instructie en voorlichting en spreken met name kinderen erg aan.

 

Iris Rits (klankbord)

Iris Rits is als leerkracht van het vierde leerjaar verbonden aan Basisschool De Baan in Mechelen. Als klankbord draagt ze bij tot het optimaliseren van de training ‘Eigen baas over je gedachten!’ op het vlak van werkvormen en klasorganisatie.

Onze missie

 

Leer Positief Denken wil door het verschaffen van psychotherapie en wetenschappelijke informatie over positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie, bijdragen aan de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen, ouders en professionelen.

 

Positieve psychologie richt zich op het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en het versterken van veerkracht, in plaats van op het behandelen van problemen en stoornissen.

 

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapievorm die vanuit een wetenschappelijke invalshoek klachten benadert. Het gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en iemands gedrag. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Bij cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het leren hanteren van een meer realistische en positieve manier van denken.

 

Met de training ‘Eigen baas over je gedachten! leren kinderen vaardigheden die de mentale gezondheid bevorderen. Ze leren positief denken en problemen effectief aanpakken waardoor ze beter om kunnen gaan met stress en negatieve emoties.

 

Onze partners

 

Met steun van Provincie Antwerpen www.provant.be/welzijn,
Stichting Koningin Paola www.sk-fr-paola.be en Cera www.cera.be