Cognitieve gedragstherapie

 

Psychotherapie bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen

 

Cognitieve gedragstherapie is een evidence-based therapievorm bij uiteenlopende klachten: van angsten en depressieve klachten tot gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen. Evidence-based wil zeggen dat de methode goed onderzocht en bewezen effectief is.

 

Bij cognitieve gedragstherapie werk je samen met de therapeut aan anders leren denken en gedragen, waardoor je beter met de situatie om kunt gaan. Het idee hierachter is dat het niet de gebeurtenis zelf is die negatieve gevoelens oproept, maar hoe er over die situatie gedacht wordt en hoe je er op reageert. Door te werken aan de gedachten en het gedrag nemen de negatieve gevoelens en klachten af.

 

Je leert tijdens deze individuele begeleiding eigen baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Van  ‘Dat lukt mij nooit!’ naar ‘Ik blijf rustig en probeer het’ en van ‘Niemand houdt van mij’ naar ‘Ik ben trots op mezelf!’.

 

Men kan bij ons terecht voor onder andere volgende klachten en problemen:

 

•  angsten en fobieën

•  depressieve klachten

•  gedragsproblemen, driftbuien

•  negatief denken, piekeren

•  stress en overspannenheid

•  dwangmatige klachten

•  onzekerheid en faalangst

•  pesten, assertiviteit

•  negatief zelfbeeld

•  psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn)

•  (vermoeden van) ADHD of autisme

•  echtscheiding

•  opvoedingsproblemen

 

 

Praktisch

 

Therapeut

drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut

Ruim 15 jaar psychotherapeutische werkervaring met kinderen en jongeren

Founder en coördinator preventieve training 'Eigen baas over je gedachten!'

Coördinator Postgraduaatopleiding in de Psychotherapie Universiteit Antwerpen

Docent Postgraduaat Gedragscounseling Thomas More Antwerpen

 

Locatie

Leer Positief Denken!

Psychotherapie en Training

Dijleweg 29

2820 Rijmenam 

 

 

 

 

 

Tarief
Individueel gesprek van 45 minuten: €60

Ouder- of gezinsgesprek van 50 minuten: €70

Overleg of consultatie op verplaatsing (45 min.): €75

Groepssessie (90 minuten): €50 per sessie

Eenmalige uitgebreide verslaggeving (45 minuten): €60

Supervisie van 60 minuten: €70 euro

 

De betaling gebeurt contant of via de Bancontact-app aan het einde van iedere sessie.

 

De meeste ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor kinderen en jongeren.

Raadpleeg uw ziekenfonds voor meer informatie.

 

Annulatievoorwaarden

Annulering minstens 48 uur op voorhand: er worden geen kosten aangerekend.

Annulering minstens 24 uur op voorhand: er wordt 30,- aangerekend.

Niet nagekomen afspraken op de dag zelf: het volledige tarief wordt aangerekend.


Contact

drs. Wendy de Pree
0499 246676

info@leerpositiefdenken.be

Opvoedingsondersteuning voor ouders

 

'Het is een groot geschenk voor kinderen als je als ouders zelf gelukkig bent!'

 

Kinderen groot brengen en opvoeden is niet steeds zo vanzelfsprekend. Veel ouders hebben dan ook vragen over de opvoeding van hun kind.

 

Er bestaan verschillende vormen van ouderbegeleiding:

 

•  begeleiding als aanvulling op de individuele psychotherapie van het kind, om de geleerde

    vaardigheden te versterken

•  psycho-educatie na een diagnose (ADHD, autisme, ...) en opvoedingsbegeleiding hierbij

•  begeleiding bij specifieke opvoedingsvragen (slaap- of eetproblemen, angsten, negatief

    denken, gedragsproblemen, ...)

 

Vaak zijn enkele gesprekken voldoende, soms is een langere ondersteuning nodig. Met adviezen gekregen tijdens de gesprekken, krijg je als ouder meer grip op je eigen gedachten en gedrag waardoor je op een meer rustige en aangename manier met je kind kunt omgaan.

 

 

Praktisch

 

Therapeut

drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut

Ruim 15 jaar psychotherapeutische werkervaring met kinderen en jongeren

Founder en coördinator preventieve training 'Eigen baas over je gedachten!'

Coördinator Postgraduaatopleiding in de Psychotherapie Universiteit Antwerpen

Docent Postgraduaat Gedragscounseling Thomas More Antwerpen

 

Locatie

Leer Positief Denken!

Psychotherapie en Training

Dijleweg 29

2820 Rijmenam


Tarief

Individueel gesprek van 45 minuten: €60

Ouder- of gezinsgesprek van 50 minuten: €70

Overleg of consultatie op verplaatsing (45 min.): €75

Groepssessie (90 minuten): €50 per sessie

Eenmalige uitgebreide verslaggeving (45 minuten): €60

Supervisie van 60 minuten: €70 euro

 

De betaling gebeurt contant of via de Bancontact-app aan het einde van iedere sessie.

 

De meeste ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor kinderen en jongeren.

Raadpleeg uw ziekenfonds voor meer informatie.

 

Annulatievoorwaarden

Annulering minstens 48 uur op voorhand: er worden geen kosten aangerekend.

Annulering minstens 24 uur op voorhand: er wordt 30,- aangerekend.

Niet nagekomen afspraken op de dag zelf: het volledige tarief wordt aangerekend.


Contact

drs. Wendy de Pree
0499 246676

info@leerpositiefdenken.be

Preventieve training 'Eigen baas over je gedachten!'

Groepstraining

‘Eigen baas over je gedachten!

Leer positief denken!’

In samenwerking met de Christelijke Mutualiteit

 

Voor kinderen van het vierde leerjaar die zich snel zorgen maken, vaak piekeren en veel negatieve gedachten hebben, bieden wij een groepstraining aan waarvoor er individueel ingeschreven kan worden. In een klein groepje (maximum 8 kinderen) leren kinderen de baas te worden over hun negatieve gedachten, hun angst en boosheid, door een andere bril op te zetten. Ze leren goed om te gaan met tegenslag en krijgen een aanzet tot meer zelfvertrouwen.

 

De training bestaat uit zes lessen van twee uur en vindt zijn oorsprong in de gedragstherapie. Het programma is vergelijkbaar met het preventieve scholenprogramma 'Eigen baas over je gedachten', met het verschil dat er in deze kleine groep dieper ingegaan kan worden op individuele zorgen en vragen. Ook de ouders worden intensiever betrokken bij de training. Voorafgaand aan de training is er een telefonisch kennismakingsgesprek met de ouders, om te kijken of deze training goed aansluit bij de behoeften van het kind en datgene dat kind en ouders willen bereiken. Na afloop van de hele training is er een individueel evaluatiegesprek met de ouders. De aangeleerde vaardigheden worden overlopen en er worden werkpunten gegeven voor de toekomst.

 

Praktisch

Zes lessen van 2 uur tijdens een schoolvakantie

Locatie
CM-campus Mechelen, Antwerpsesteenweg 261, 2800 Mechelen (B)


Begeleiding

drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en erkend gedragstherapeut

Founder en coördinator preventieve training 'Eigen baas over je gedachten!'


Tarief
De training kost € 170,- maar als CM-lid betaal je slechts € 120,-

CM-leden met verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut betalen € 60,-

Download de folder voor de voorwaarden!

 

Wanneer?

Agenda op www.facebook.com/LeerPositiefDenken/events

 

Meer informatie en inschrijving via de website van de CM: www.cm.be, kijk bij ‘agenda’ voor het trainingsaanbod

 

Ontspanningsoefeningen

Train-de-trainer voor leerkrachten

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten van het derde en vierde leerjaar (in Vlaanderen) of groep 5 en 6 (in Nederland) kunnen een ééndaagse opleiding tot trainer 'Eigen baas over je gedachten!' volgen op een externe locatie. 'Eigen baas over je gedachten!' is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief preventieprogramma voor de lagere school. In zes klassikale lessen leren kinderen de baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren positief te denken en problemen actief aan te pakken. Uit onderzoek bij meer dan 200 leerlingen van vijf Vlaamse scholen blijkt dat deze training het zelfbeeld van kinderen verhoogt en zorgt dat ze beter om kunnen gaan met negatieve emoties.

Tijdens deze opleidingsdag maakt de leerkracht kennis met positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie en krijgt hij inzicht in het trainingsprogramma. Door middel van ervaringsgericht werken leert hij de training 'Eigen baas over je gedachten!' zelfstandig uit te voeren. Met het werkboek voor de leerling, de handleiding voor de trainer en het praktische werkmateriaal kan er nadien meteen zelf aan de slag worden gegaan in de eigen klas.

 

Praktisch

Doelgroep

Leerkrachten derde en vierde leerjaar (B) / groep 5 en 6 (NL)

Deelname andere hulpverleners op aanvraag

 

Duur

Eén dag van 9.00-16.00 uur of van 9u30 tot 16u30

 

Opleider

drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut

Founder en coördinator preventieve training 'Eigen baas over je gedachten!'

 

Waar? Wanneer? Tarief?

Academiejaar 2015-2016

Aanbod nieuwe academiejaar 2015-2016 via verschillende nascholingscentra in Vlaanderen

Zie ook: www.donche.be en www.thomasmore.be/leon-nascholingen:

 

www.donche.be (ons nascholingsaanbod > individueel > cursusaanbod > categorie > voor leerkrachten lager onderwijs/gedrag, werkhouding, sociale vaardigheden > module 134)

www.thomasmore.be/leon-nascholingen (Menu > Gedrag en sociale vaardigheden > M1516/GDSOV008 Eigen baas over je gedachten)

 

Agenda ook op www.facebook.com/LeerPositiefDenken/events

 

Trainingen op aanvraag bij een minimum aantal deelnemers

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!

 

Download de folder van de training!

 

Bijlagen voor leerkrachten die de train-de-trainer 'Eigen baas over je gedachten' hebben gevolgd

 

 

Infoavond voor ouders en professionelen
‘Eigen baas over je gedachten! Leer kinderen positief denken!’

 

Leer Positief Denken biedt infoavonden aan voor (groot)ouders, leerkrachten en hulpverleners over hoe je kinderen kunt helpen met positief denken.

 

Tijdens deze infoavond wordt er aan de hand van concrete voorbeelden gekeken wat positief denken is en hoe je dit als ouder/professional aan het kind kunt leren.

De voordelen van positief denken zijn inmiddels in vele onderzoeken beschreven. Kinderen die positief denken zijn gelukkiger en hebben meer vrienden. Ze worden minder gepest en presteren beter op school.

Als ouder/professional ben je een belangrijk model voor het kind. Vandaar dat je tijdens deze infoavond eerst zelf leert om met je negatieve gedachten aan de slag te gaan. Je leert hoe je het kind kunt uitleggen wat positief denken is en hoe je dit samen kunt oefenen. Je gaat naar huis met een werkboek vol praktische tips die je helpen om hiermee aan de slag te gaan.

 

Praktisch

Spreker
drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut

Founder en coördinator preventieve training 'Eigen baas over je gedachten!'


Tarief
€ 360,- voor een lezing van 2,5 uur, excl. reiskosten en kopijkosten van het werkboek

 

Waar? Wanneer?

Agenda op www.facebook.com/LeerPositiefDenken/events

 

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!